Over ons

Parsafellis is een verbondsgenootschap van voorgangers (pastors), zendelingen en geestelijke leiders die functioneren in de vijfvoudige bediening.