Wees geïnspireerd en bereik uw wereld voor Christus.

Daniel praktijkgerichte Bijbelschool

Financieel Jaarverslag 2018 – Stg. Daniel praktijkgerichte Bijbelschool

Met genoegen presenteren wij hierbij het financieel verslag over 2018 waarin wij verantwoording afleggen over de financiën van onze stichting. In dit verslag komt de staat van baten en lasten met toelichting aan de orde.

Wij vertrouwen hiermee inzicht te geven in de financiële situatie van de Bijbelschool. De penningmeester is graag beschikbaar voor vragen via geven@danielpb.nl.

Alle lof aan onze God.

Wat geloven wij?

Via onderstaande link kunt u lezen wat wij fundamenteel en praktisch geloven.

Onze kernwaarden

  • (Persoonlijke) Leiderschapsontwikkeling
  • Bijbels Verantwoorde Toerusting
  • Mentoraat en Coaching: Geestelijke supervisie
  • Evangelisatie en Zending
© Copyright - Christ Mission & Leadership Development